Bilgisayar Bölümü ASP Kod ve Script Arşivi


GET metodu ile veri alma

Derslere balamadan nce, sizin HTML bildiinizi varsayyorum demitim. Asp kodlarn yazdmz sayfalarda Html gerekli, nk Web'In dili Html.
Html biliyorsanz Form gndermekte kullanlan iki yntem olduunu da bilirsiniz. Bunlardan birisi Get dieri ise Post metodudur.
Bir nceki dersimizde formdan Get yntemi ile snrl, Post yntemi ile snrsz bilgi alabiliriz demitik.
imdi biz snrl bilgiyi inceliyeceiz. Yani konumuz, Form' dan Get yntemi ile bilgi alma.

Form' dan Get methodu ile QueryString olarak bilgi alabiliriz. imdi bir rnek yapalm ve hem bir nceki dersimizde grdmz QueryString' e daha yakndan bakalm, hem de formdan Get metodu ile bilgi alalm. Bu kodlamalarn oluturaca sayfay Get.asp ad ile kaydedin:

<% @LANGUAGE=VBScript %>
<%
Dim strAdi, strSoyadi, Hambilgi, islenmisBilgi

If Request.ServerVariables(""QUERY_STRING"") <> """" Then

strAdi = Trim(Request.QueryString(""adi""))

strSoyadi = Trim(Request.QueryString(""soyadi""))

Hambilgi = Trim(Request.QueryString(""mesaj""))

islenmisBilgi = Replace(Hambilgi, vbcrlf, ""<br>"" & vbcrlf)
%>

<html>
<head>
<title>Form' dan Get Yntemi ile bilgi alma </title>
</head>
<body>
Fomdan bilgi ulat <br><br>
Gelen bilgiler: <br>
ad: <%= strAdi %> <br><br>
soyad : <%= strSoyadi %> <br><br>
Ham Bilgi: <%= Hambilgi %><br><br>
lenmi Bilgi: <%= islenmisBilgi %> <br><br>
""Query_String"" olarak gelen bilgi: <br>
<%= Request.ServerVariables(""QUERY_STRING"") %>
</BODY>
</HTML>

<%
Else
%>

<html>
<body>
Bilgi verir misiniz? <br>
<form action= ""<%= Request.ServerVariables(""SCRIPT_NAME"") %>"" mtehod=""Get"">
Adnz: <Input Type=""Text"" name=""adi""><br>
Soyadnz: <Input Type=""Text"" name=""soyadi""><br>
Mesajnz: <textarea name=""mesaj""> Mesajnzz buraya yazn! </textarea><br>
<Input Type=""submit"" name=""gnder"" value=""gnder"">
</form>
</html>
<% End If %>Uzunca bir kodlamann ardndan imdi yazdklarmza daha yakndan bakalm. Ama nce bu sayfay altrn. Bir form kacaktr karnza bunu doldurun ve Gnder deyin. imdi bakalm kodlamada neler yazmz?
ncelikle en bata bu sayfann VBScript' le yazlacan bildirmemiz gerekiyor. Yani bu sayfada VBScript kullanlacak dedik.. Deikenlerimizi tanmladk, 4 tane deikenimiz vard. If deyimimiz ile kontrol ele geiriyoruz. Orada ServerVariables diye bir deyim gryoruz. Bunu sonraki derslerimizde greceiz. Ama ksaca aklamak gerekirse ServerVariables server'n deikenleridir. Biz bu deikenlerden QUERY_STRING olan kullanacaz. QueryString nesnesini bir nceki dersimizde grmtk. imdi onun nasl kullanldn gryoruz. u satrda:

strAdi = Trim(Request.QueryString(""adi""))

strAdi adl deikenimize formdan adi olarak gelecek bilgiyi ata diyoruz. Yani adi isminde gelecek olan bilgiyi talep ediyoruz. Request -talep demekti biliyorsunuz. Burada tam olarak demek istediimiz; Formdan adi isminde QueryString olarak gelecek bigiyi strAdi deikenine atyorum ve yanndaki boluklar da temizliyorum. Biliyorsunuz ki Trim metin dzenleme fonksiyonlarndandr.
Bu kodlarmz html ve body blmlerinden nce yazdk. Html ve Body' den sonra Form' dan gelen bilgileri sayfaya yazdrdk. Bunu da Form' dan gelen bilgileri atadmz deikenler ile yapyoruz. u satrda ise:

<%= Request.ServerVariables(""QUERY_STRING"") %>

QueryString olarak gelen yani ilenmemi olan bilgiyi bize gstermesini istedeimiz ServerVariables yani Server deikenlerini kullanyoruz. Html ve Body blmlerini bitiriyoruz. Neden? diyeceksiniz. nk burada html sayfasn bitiriyor ve yeni bir sayfa yapyoruz. <% Else %> deyimini grm olmalsnz. Bu deyimden sonra bir form sayfas yazmz. Bu demek oluyor ki, eer form yazlmsa gelen bilgileri gster, form yazlmamsa form sayfasn gster. Bu yzden sayfay ilk atmzda karmza form sayfas kyor. Bu kadar basit!
Form'un action blmn oluturan imdi u satra da dikkat edelim:

<%= Request.ServerVariables(""SCRIPT_NAME"") %>

Burada formumuzun ilenecei sayfann adn yazmamz gerekiyordu. Biz Server Deikenlerini kullandk. Server Deikenleri hakknda daha geni bilgiyi sonraki derslerimizde bulabilirsiniz...

Bu derste Form' dan Get yntemi ile bilgi almay rendik.. Bir taraftan da Request ve QueryString nesnelerinin ne ie yaradn daha iyi kavram olduk..------------------------------------------
Post ve Get form sayfasna girilen verileri baka bir sayfaya gnderme metodlardr. Post ile hem daha fazla veri gnderilebilindii gibi gnderilen veriler adres satrnda gzkmez. Eer formda gizlilik gerektiren eyler varsa Post kullanlr. Get ile snrl veri gnderilir ve gnderilen veriler adres satrnda kullanc tarafndan grlr. Bunun yan sra Post, Get'e gre daha fazla bellek harcar.

<center>RNEK</center>

<'--formget.htm (Get tipi form)>
<form action=""formgetisle.asp"" method=Get>
'-- Formun yeleri buraya gelecek...
<Input Type=submit><Input Type=reset>
</form>

<'--formgetisle.asp (Get tipi formu okuyan ASP sayfas)>
'-- Get tipi formdaki form yelerini alabilmek iin bu komut kullanlr.
<%degisken=Request.QueryString(""form yesi"")%>


<'--formpost.htm (Post tipi form)>
<form action=""formpostisle.asp"" method=POST>
'-- Formun yeleri buraya gelecek...
<Input Type=submit><Input Type=reset>
</form>

<'--formpostisle.asp (Post tipi formu ileyen ASP sayfas))>
'-- Post tipi formdaki form yelerini alabilmek iin bu komut kullanlr.
<%degisken=Request.Form(""form yesi"")%>


"

ASP Kitabı

 

Faydalılar: Altın Fiyatları |Hediye Kolye | pırlanta fiyatları
Ana Sayfa  Sık Kullanılanlara Ekle   admin[at]bilgisayarbolumu.com | © 2006 - 2023 Bilgisayarbolumu.com