Bilgisayar Bölümü ASP Kod ve Script Arşivi


Sayfalama

Yaptnz bir haber scripti ya da benzeri bir alma var ve bunu sayfalara blerek gstermek istiyorsunuz.
Bunu ok basit bir ekilde yapabilmeniz mmkn... Database tanmlamalarnzdan sonra ncelikle ""Kod1""i ekleyin...
Daha sonra, ""Kod2"" yi sayfann en altna istediiniz ekilde ekleyip grntsn dzenleyebilirsiniz.

Kod1 :
<%
sayfa = Request.QueryString(""sayfa"")
If sayfa="""" Then sayfa=1
rs.pagesize = 4 'Sayfada ka adet veri bulunacak
rs.absolutepage = sayfa
sayfa_sayisi = rs.pagecount
For i=1 To rs.pagesize
If rs.eof Then
Exit For
End If
%>

Kod2:
<font color=""#FF3300""><% response.Write ""Sayfalar: ""%></font>
<%
onceki = CInt(sayfa) - 1
sonraki = CInt(sayfa) + 1
%>
<%
If onceki < 1 Then
response.Write """"
Else
response.Write ""&nbsp;<a href=?sayfa="" & onceki & "">nceki</a>""
End If
%>
&nbsp;
<%
For g = 1 To sayfa_sayisi
If g = CInt(sayfa ) Then 'eer bulunduumuz sayfa ise ona link vermiyoruz
response.Write ""[""
response.Write g& ""] ""
%>
<font color=""#adb7f5"">
<% Else
response.Write ""<a href=?sayfa="" & g & "">"" & g & ""</a> ""
End If
Next %></font>
&nbsp;
<%
If sonraki > sayfa_sayisi Then
response.Write """"
Else
response.Write ""<a href=?sayfa="" & sonraki & "">Sonraki</a>""
End If
%>

2.---------------------------++++++++++++++------------------------

Eer veritabanmzda ok fazla veri varsa bunlar tek sayfada gstermek yerine belli bi yerden keserek sayfalatmay tercih ederiz.

Bu konuda bu olayn nasl yapldn greceiz.

lk nce sayfa numarasn querystring ile alalm.

<%
sf = Request.querystring(""sf"")
If sf="""" Then
sf=1
End If
%>

Bu kodu sayfanzn en bana koymalsnz.Bu kod ile eer sf bo ise sayfa numarasn 1 diye belirttik

imdi srada dngy balatacak kodumuz var.Altta grdnz 10 rakam o 1 sayfada ka tane veri listeleneceidir.Veritabanmzdaki tabloya balandmz deikenin ismi ""rs"" olsun.

<%
rs.pagesize = 10
rs.absolutepage = sf
sayfa = rs.pagecount
For i=1 To rs.pagesize
If rs.eof Then Exit For
%>

Bu kodu koyarak dngmz balattk.Srada dngye nereden devam edeceimiz var.

<%
rs.movenext
Next
%>

Bir sonraki veriye gemesini belirttik.Son olarak sayfalar ekrana yazdracaz.

<%
For y=1 To sayfa
If CInt(TRIM(sf))=CInt(TRIM(y)) Then%>
<b>[<%response.Write """" & y %>""></b><%
Else
response.Write "" <a href=""""default.asp?sf="" & y & """""">"" & y & ""</a>""
End If
%><%Next%>

Bylece sayfalatma ilemimizi tamamlam olduk.""rs.pagesize = 10"" yazan yerdeki 10 numarasn deitirerek bir sayfada ka tane veri olacan belirleyebilirsiniz.
Kodlar srasyla yerlerine yerletirmeniz nemlidir.

Sorularnz forumlarmzda sorabilirsiniz.
"

ASP Kitabı

 

Faydalılar: Altın Fiyatları |Hediye Kolye | pırlanta fiyatları
Ana Sayfa  Sık Kullanılanlara Ekle   admin[at]bilgisayarbolumu.com | © 2006 - 2023 Bilgisayarbolumu.com