Bilgisayar Bölümü ASP Kod ve Script Arşivi


Rastgele veri çekme

<%
'||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||
'|| Code Author by Rawkmetal ||
'|| gokhandiyebiri@gmail.com ||
'||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||

Set Rawkmetal = Server.CreateObject(""ADODB.Connection"")
Rawkmetal.Open ""DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="""" & Server.MapPath(""datamiz.mdb"")
Set Rawk = server.createobject(""ADODB.Recordset"")
sql = ""Select * from tabloAdi""
Rawk.Open sql,Rawkmetal,1,3
Randomize
rastgele = Int((Rnd*Rawk.RecordCount)+0)
Rawk.Move(rastgele)
Response.Write Rawk(""""tabloismi"""")
%>
"

ASP Kitabı

 

Faydalılar: Altın Fiyatları |Hediye Kolye | pırlanta fiyatları
Ana Sayfa  Sık Kullanılanlara Ekle   admin[at]bilgisayarbolumu.com | © 2006 - 2023 Bilgisayarbolumu.com