Bilgisayar Bölümü ASP Kod ve Script Arşivi


Hit arttırma

<%
Set Sur = Server.CreateObject(""ADODB.Connection"")
Sur.Open ""DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="" & Server.MapPath(""uygulama.mdb"")

id=Request.QueryString(""id"")
Set piyonasp = Server.CreateObject(""ADODB.Recordset"")
sor = ""Select * from uygulama where id=""&id
piyonasp.Open sor,Sur,1,3

' Burada ise hitimizi bir fazlalastiriyoruz...
piyonasp(""hit"")= piyonasp(""hit"") + 1
piyonasp.update
%>

Site : <a href=""<%=piyonasp(""url"")%>""><%=piyonasp(""site"")%></a>
Aciklama :|: <%=piyonasp(""aciklama"")%><hr size=""1"" color=""#006699"">

"

ASP Kitabı

 

Faydalılar: Altın Fiyatları |Hediye Kolye | pırlanta fiyatları
Ana Sayfa  Sık Kullanılanlara Ekle   admin[at]bilgisayarbolumu.com | © 2006 - 2020 Bilgisayarbolumu.com