Bilgisayar Bölümü ASP Kod ve Script Arşivi


Kelimelerin baş harflerini büyüt

<%
Function Proper(X)
'Return a String With the first letter of the word capitalised
If IsNull(X) Then
Exit Function
Else
lowercaseSTR = CStr(LCase(X))
OldC = " "
MyArray = Split(lowercaseSTR," ")
For IntI = LBound(MyArray) To UBound(MyArray)
For I = 1 To Len(MyArray(IntI))
If Len(MyArray(IntI)) = 1 Then
newString = newString & UCase(MyArray(IntI)) & " "
ElseIf I=1 Then
newString = newString & UCase(Mid(MyArray(IntI), I, 1))
ElseIf I = Len(MyArray(IntI)) Then
newString = newString & Mid(MyArray(IntI), I, 1) & " "
Else
newString = newString & Mid(MyArray(IntI), I, 1)
End If
Next
Next 'IntI
Proper = Trim(newString)
End If
End Function
%>

ASP Kitabı

 

Faydalılar: Altın Fiyatları |Hediye Kolye | pırlanta fiyatları
Ana Sayfa  Sık Kullanılanlara Ekle   admin[at]bilgisayarbolumu.com | © 2006 - 2023 Bilgisayarbolumu.com