Bilgisayar Bölümü ASP Kod ve Script Arşivi


Remove html tags

<%
Function StripHTML(ByVal str)
If IsNull(str) Then Exit Function
If str = "" Then Exit Function
Dim lngStart, lngEnd, strHTML
str = dhReplaceAll(str, vbTab, "", 1, -1, False)
str = dhReplaceAll(str, vbCrLf, "", 1, -1, False)
str = Trim(str)
Do
lngStart = InStr(str, "<")
lngEnd = InStr(str, ">")
If lngStart > 0 And lngEnd > 0 Then 'tag
strHTML = Mid(str, lngStart, lngEnd - lngStart + 1)
str = Trim( dhReplaceAll(str, strHTML, " ", 1, -1, False) ) 'note space!
Else
Exit Do
End If
Loop Until InStr(str, "<") = 0 And InStr(str, ">") = 0
StripHTML = Trim(str)
End Function
%>

ASP Kitabı

 

Faydalılar: Altın Fiyatları |Hediye Kolye | pırlanta fiyatları
Ana Sayfa  Sık Kullanılanlara Ekle   admin[at]bilgisayarbolumu.com | © 2006 - 2023 Bilgisayarbolumu.com