Bilgisayar Bölümü ASP Kod ve Script Arşivi


Veritabanı bağlantısı

<%
Set Sur = Server.CreateObject(""ADODB.Connection"")
Sur.Open ""DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="" & Server.MapPath(""data.mdb"")
%>

<%
Set rs = Server.CreateObject(""ADODB.Recordset"")
sqlsorgusu = ""Select * from db ""
rs.Open sqlsorgusu,Sur,1,3
%>

---------------------------------------------------

<'--1. Yntem (ODBC DSN kullanarak)>

<%
'-- Deiken tanmland.
Dim conDB
'-- Veritaban nesnesi oluturuldu.
Set conDB=Server.CreateObject(""ADODB.Connection"")
'-- Buradaki MyDSN yerine veritabannn ODBC'deki DSN (Data Source Name'i) yazlacak.
conDB.Open ""MyDSN""
%>

<'--2. Yntem (ODBC DSN'den bamsz)>

<%
'-- Deikenler tanmland.
Dim conDB, dsnpath
'-- Veritaban nesnesi oluturuldu.
Set conDB=Server.CreateObject(""ADODB.Connection"")
'-- Access balant bilgisi ile veritaban ald.
conDB.Open ""DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"" & _
""DBQ="" & Server.MapPath(""MyDatabase.mdb"")
%>

<'--3. Yntem (SQL Server)>

<%
'-- conDB deikeni tanmland.
Dim conDB
'-- Balant nesnesi oluturuldu.
Set conDB=Server.CreateObject(""ADODB.Connection"")
'-- SQL balant bilgisi ConnectionString deieknine aktarlyor.
ConnectionString= ""Provider=SQLOLEDB;Server=<ip address>;database=<dbname>;""
'-- SQL balant bilgisi oluturmaya devam ediliyor.
ConnectionString= ConnectionString& ""uid=<uid>;pwd=<pwd>;network=DBMSSOCN""
'-- Balant ald.
ConnDB.Open ConnectionString
%>

"

ASP Kitabı

 

Faydalılar: Altın Fiyatları |Hediye Kolye | pırlanta fiyatları
Ana Sayfa  Sık Kullanılanlara Ekle   admin[at]bilgisayarbolumu.com | © 2006 - 2020 Bilgisayarbolumu.com