Bilgisayar Bölümü ASP Kod ve Script Arşivi


SQL Server baglantısı

Yazan :
Alptekin Snneti [Condor-TR]

Aiklama :
SQL Server baglantisinin nasil yapilacagi gsteren rnek bir kod.

Kullanilanlar :
VBScript

Kullanim : Sql server baglantisinin yapilmasi.

Panoya Kopyala
Kod :
<%

Dim i

Set Bag = Server.CreateObject ( ""ADODB.Connection"" )
Bag.Open ( ""Driver={SQL Server};"" & ""Server=SERVERADINIYAZIN;"" & _
""Address=SERVERIPADRESIYAZIN,1433;"" & _
""Network=DBMSSOCN;"" & _
""Database=DATABASEADIYAZIN;"" & _
""Uid=sa;"" )

Set RS = Server.CreateObject ( ""ADODB.RecordSet"" )
RS.Open ""Select webadres FROM linkler"" ,BAG,1,3

For i = 1 To 10
If RS.eof Then Exit For
Response.Write ( RS.Fields ( ""webadres"" ) & ""<br>"" )
RS.Move Next
Next

RS.Close
Set RS = Nothing

Bag.Close
Set Bag = Nothing

%>------------------2---------------------
Asp ile Sql server veri tabanina ulasmak iin asagidaki kodu kullaniyorduk tabi vu webserver ile sql server ayni bilgisayarda alisiyorsa


""Driver={SQL Server};"" & _
""Server=MyServerName;"" & _
""Database=myDatabaseName;"" & _
""Uid=myUsername;"" & _
""Pwd=myPassword;""

Sql Server baska bir bilgisayarda alisiyorsa asagidaki kodu kullanacagiz.


""Driver={SQL Server};"" & _
""Server=xxx.xxx.xxx.xxx;"" & _
""Address=xxx.xxx.xxx.xxx,1433;"" & _
""Network=DBMSSOCN;"" & _
""Database=myDatabaseName;"" & _
""Uid=myUsername;"" & _
""Pwd=myPassword;""

--------------------Connect To a SQL Database---------------------
<%

Dim sqlconnection


Dim rst


Set sqlconnection = Server.CreateObject(""ADODB.Connection"")

connString = ""Provider = SQLOLEDB; Data Source=yoursqlserver; Initial Catalog=yourdatabasename; uid=sa; pwd=""

sqlconnection.Open connString


'Connection To be used without a stored procedure

Set rst = sqlconnection.Execute (""Select * FROM tablename ORDER BY whateverfieldyouwant"")


%>

"

ASP Kitabı

 

Faydalılar: Altın Fiyatları |Hediye Kolye | pırlanta fiyatları
Ana Sayfa  Sık Kullanılanlara Ekle   admin[at]bilgisayarbolumu.com | © 2006 - 2020 Bilgisayarbolumu.com