Bilgisayar Bölümü ASP Kod ve Script Arşivi


Veritabanindan top 10 listenin seçilmesi

<%
Dim mySQL, objRS
mySQL = ""Select top 10 * FROM tblScripts ORDER BY DateEntered DESC""
Set objRS = Server.CreateObject(""AdoDB.RecordSet"")
objRS.Open mySQL, objConn
%>

<table border=""1"" width=""100%""><tr><td align = ""center"">
Our Latest Scripts
</tr></td>

<%
Dim iRecordCount
iRecordCount = 0
Do While Not objRS.EOF And iRecordCount < 10
%>

<tr><td><%=objRS(""Script"")%><tr><td>

<%
iRecordCount = iRecordCount + 1
objRS.MoveNext
Loop

objRS.Close
Set objRS = Nothing
objConn.Close
Set objConn = Nothing
%>
</table>
"

ASP Kitabı

 

Faydalılar: Altın Fiyatları |Hediye Kolye | pırlanta fiyatları
Ana Sayfa  Sık Kullanılanlara Ekle   admin[at]bilgisayarbolumu.com | © 2006 - 2020 Bilgisayarbolumu.com