Bilgisayar Bölümü ASP Kod ve Script Arşivi


Sayfanın sadece içeriğini yazdır

Kat zerinden okumak, ou zaman bilgisayar ekranndan okumaktan cazip gelebilmektir hl. Bazen de zorunluluktan tr, belgelerin ktsn almak ihtiyac hissedebiliriz. Bu gibi sebeplerle hemen hepimiz internette dolarken baz sayfalar yazdrma ihtiyac duyarz.

Yazdrma ilemini Internet Explorer (veya dier web browserlar) yardmyla gerekletirebiliriz. Browser'da File (Dosya) mensnden Print (Yazdr) blmne tklayarak o anda grntlenmekte olan sayfann ktsn alabiliriz.

Eer bir web sayfas hazrlyorsanz ziyaretiye bu hizmeti kendi sayfanz ierisinden vermek isteyebilirsiniz. Bunun iin yapmanz gereken sayfanzn bana (head) aadaki kodu yazmanz
<script language=""JavaScript"">
Function yazdir()
{
Print();
}
</script>

ve sayfa ierisinde
<a href=""#"" onclick=""yazdir()""> Sayfay Yazdr! </a>

linkini vermeniz yeterli olacaktr.

Yazdrma ilemini browser mensnden veya yukardaki kod ile yaptnzda sayfann tamam yani sayfada yeralan tm resimler, bannerlar, butonlar vs. gibi gerekli - gereksiz herey yazdrlacaktr. Bu makalede bahsedeceimiz kod yardmyla, sayfanzn sadece ieriini yazdrm; gereksiz blmlerin baslmasn (bannerlar, sayfanza ait resimler vb..) engellemi olacaksnz.

Yazdrma scriptinin yapt ilem aslnda basit bir temele dayanmaktadr : Sayfada yeralan include dosyalar temizleyerek sadece asl metnin yazdrlmasn salamak. Ksacas bu scriptin alabilmesi iin sayfalarnzn temel ieriinin (bannerlar, menler, sayfann stnde ve altnda yeralan bilgiler vb..) include file olarak yeralmas gerekmektedir.

Script, yazdrlacak sayfann adresini iki ekilde alabilmektedir :
1. Yazdrlacak olan sayfa ilgili linke eklenebilir.
<a href=""sayfayazdir.asp?REF=Sayfann Adresi>Sayfay Yazdr</a>
sayfayazdir.asp'de gnderilen deiken alnarak ilemler yaplr.
2. Yazdrlacak olan sayfann adresi sayfayazdir.asp ierisinde <b> Request.ServerVariables(""HTTP.Referer"") yntemi ile alnabilir.

Script, altnda kendisini refere eden sayfann adresini alr, bu sayfann ieriini satr satr okuyarak ekrana yazar. Bylece sayfa ierisinde yeralan include dosyalarn iletilmesini salar. Scriptin head blmne yukarda yer alan yazdr() fonksiyonunu ekler ve body tagna da <body onload=""yazdir();""> kodunu eklerseniz script alt anda direkt yazdrma ilemini gerekletirecektir.

Scriptin alma mant ve gerekli aklamalar da kod zerinde verebiliriz :

sayfayazdir.asp
<%@ Language=VBScript %>
<% Option Explicit %>
<HTML>

<HEAD>
<TITLE>Sayfay Yazdr

<script language=""javascript"">
Function yazdir()
// yazdrma ilemi iin gerekli fonksiyonu tanmlyoruz
{
Print();
}
</script>

</HEAD>

<!-- sayfayazdir.asp altnda yazdrma ileminin direkt gereklemesi iin gerekli kodu ekliyoruz-->
<BODY onload=""yazdir()"">
<br> <%
'Gerekli deikenleri tanmlyoruz
Dim strReferrer, objFSO, objOpenFile, strLine

'Yazdrlacak sayfann adresi deikene aktarlyor.
strReferrer = Request.QueryString(""REF"")

'Adresin aktarld deikenin uzunluu kontrol ediliyor.
If Len(strReferrer) < 1 Then
'Eer deikene birey aktarlmam ise dier yntemle adres belirleniyor.
strReferrer = Request.ServerVariables(""HTTP_REFERER"")

' sayfayazdir.asp direkt altrlm ise refere eden bir sayfa olmayaca iin
' hata oluacaktr. Byle bir durum gereklemesi ihtimaline karlk mesaj verilmesi
' salanyor.

If Len(strReferrer) < 1 Then
Response.Write ""Hata olutu! Yazdrlacak sayfa bulunamad.""
Else
'Sayfa adresi baar ile alnd ise sayfann okunabilmesi iin
'adnn belirlenmesi ilemi gerekletiriliyor.
'ncelikli olarak http:// ifadesi atlyor.
strReferrer = Right(strReferrer,Len(strReferrer)-7)

' Yazdrlacak sayfa ad tam olarak belirleniyor.
' Sitenin yapsna gre sayfa ad belirleme ilemi farkllklar gsterebilir.
' Bu scriptte sayfayazdir.asp ile yazdrlacak sayfann ayn klasrde olduu varsaylyor.
strReferrer = Right(strReferrer,Len(strReferrer) - instr(1,strReferrer,""/"")+1)
End If

End If

' Yazdrlacak sayfann okunmasn salayacak obje oluturuluyor.
Set objFSO = Server.CreateObject(""Scripting.FileSystemObject"")

' Sayfann bulunduu yol belirleniyor.
strReferrer=Server.MapPath(strReferrer)

' Yazdrlacak sayfa alyor.
Set objOpenFile = objFSO.OpenTextFile(strReferrer, 1)

' Dosyann bandan sonuna kadar okunuyor ve her satr yazdrlyor.
Do Until objOpenFile.AtEndOfStream
strLine = objOpenFile.ReadLine
Response.Write strLine & vbCrLf
Loop

' Alm olan objeler kapatlyor.
objOpenFile.Close
Set objOpenFile = Nothing
Set objFSO = Nothing
%>

</BODY>

</HTML>
"

ASP Kitabı

 

Faydalılar: Altın Fiyatları |Hediye Kolye | pırlanta fiyatları
Ana Sayfa  Sık Kullanılanlara Ekle   admin[at]bilgisayarbolumu.com | © 2006 - 2022 Bilgisayarbolumu.com