Bilgisayar Bölümü ASP Kod ve Script Arşivi


Bugünün tarihi seçili dropdownlist

Description:     Drop down list will display today's Date And all dates up To 365 days In the future
<!-- Drop down list will display today's Date And all dates up To 365 days In the future -->
<!-- ORIGINAL SCRIPT by Christine Perry 09/17/2002 -->

<Select size=""1"" name=""dayID"">
<% For counter = 0 To 365 %>
<Option VALUE=""<%=FormatDateTime((Now()+counter), 1)%>""><%=FormatDateTime((Now()+counter), 1)%></Option>
<% Next %>
</Select>

------------------Bu gn seili gn ay yl--------------------------
<%
rfdate=Date
rfday=day (rfdate)
rfmonth= month (rfdate)
rfyear= year (rfdate)
response.Write rfdate
%>
<table border=""0"" cellspacing=""0"">
<tr>
<td><b><font size=""1"" face=""Verdana"">GN</font></b></td>
<td><b><font size=""1"" face=""Verdana""> AY</font></b></td>
<td><b><font size=""1"" face=""Verdana""> YIL</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td><Select size=""1"" name=""GUN"">
<%
rfgun=1
Do While Not rfgun=32
If rfday = rfgun Then%>
<Option value=""<%=rfgun%>"" selected><%=rfgun%></Option>
<%Else%>
<Option value=""<%=rfgun%>""><%=rfgun%></Option>
<%End If
rfgun=rfgun+1
Loop
%>
</Select></td>
<td><Select size=""1"" name=""AY"">
<%
rfay=1
Do While Not rfay=13
If rfmonth = rfay Then%>
<Option value=""<%=rfay%>"" selected><%=rfay%></Option>
<%Else%>
<Option value=""<%=rfay%>""><%=rfay%></Option>
<%End If
rfay=rfay+1
Loop
%>
</Select></td>
<td><Select size=""1"" name=""YIL"">

<%
rfyil=rfyear-3 ' yl nceden bala
Do While Not rfyil=rfyear+1 'bu ylda kal
If rfyear = rfyil Then%>
<Option value=""<%=rfyil%>"" selected><%=rfyil%></Option>
<%Else%>
<Option value=""<%=rfyil%>""><%=rfyil%></Option>
<%End If
rfyil=rfyil+1
Loop
%> </Select></td> </tr> </table>
"

ASP Kitabı

 

Faydalılar: Altın Fiyatları |Hediye Kolye | pırlanta fiyatları
Ana Sayfa  Sık Kullanılanlara Ekle   admin[at]bilgisayarbolumu.com | © 2006 - 2023 Bilgisayarbolumu.com